Genel

Tarih Ders Notu KPSS

Tarih Ders Notu KPSS
Written by Merve

Tarih Ders Notu KPSS tüm KPSS sınavına girecek öğrenciler için bilinmesi gerekmektedir. bizde hepsini bir araya topladık.

Tarih Ders Notu KPSS

Tarih Ders Notu KPSS

Tarih Ders Notu KPSS

 • İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı’ya geçmiştir. Buda Coğrafi Keşifler’e zemin hazırlamıştır.
 • İstanbul’dan bazı bilim insanları İtalya’ya gitmiştir. Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
 • Avrupa devletlerinin katıldığı ilk haçlı savaşı: Niğbolu Savaşı.
 • Anadolu’dan Hristiyanlardan alınan son toprak kanuni döneminde Bodrum.
 • ‘İstanbul’da Türk sarığı görmek Latin külahı görmekten daha iyidir.’ sözü Bizans imparatoru yardımcısı Grandük Lukas Notaras’a aittir.
 • Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit “adlı kitabı peçevi tarihinde anlatılan, kanuni döneminde Avrupa’da yaşanmış bir olaydır.
 • Kardeş katli Yıldırım Bayezid döneminde başladı. Fatih sultan Mehmet döneminde gelenek haline getirildi.
 • Kanuni’yi yetiştiren hocası Merkez Efendi.
 • Amasya Antlaşması, İran ile imzalanan ilk anlaşmadır.
 • Sevr Anlaşması ile herkese kapitülasyon verildi.
 • Moskova Antlaşması ile Rusya, kapitülasyonlardan vazgeçti.
 • Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
 • Osmanlıların ilk feth ettiği ada İmralı adası.
 • Bosna halkı İslamiyet’i Fatih Sultan Mehmet döneminde kabul etmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı Dursun Fakih.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk Beylerbeyi Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa.
 • Fatih’in Resmini Çizenler:

•İtalyan Gentile Bellini

•Sinan Bey

• Şiblizade Ahmet

 • Sultan Süleyman için “Kanuni” sıfatını ilk kullanan tarihçi Dimitrie Contemir.
 • Osmanlı’da kurulan ilk matbaanın adı “Darü’t Tıbbaatü’l Amire.
 • Urfa‘yı ele geçirerek padişahın İran eden Celal lidere Karayacızı Abdülhalim.
 • Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim (Sarı Selim).
 • Merzifonlu kara Mustafa paşa estergon kaybedilmesi sonucu idam edildi.
 • Çınar Vakası = Vakayı Vakvakiye
 • Çınar Vakası: Yeniçerilerin liste halinde verdikleri devlet adamlarının idam edilmesi sonuçlanmıştır.
 • 28 Mehmet Çelebi ilk Sefaretname yazmıştır.
 • Dakya projesi: Avusturya ve Rusya bir araya gelerek Eflak, Bodan ve Beserabya’da bir devlet kurmak istiyordu.
 • Dersaadet = İstanbul
 • Sekban: Ateşli silahları kullanabilen ve Bey kapısında görev yapan asker.
 • Mütesellim: Tayin edildiklerinde sancağını eyalete bizzat gitmeyen paşaların yerine görevlendirilen kişi.
 • Tağşiş: Osman mı arasındaki değerli maden miktarının azaltılması.
  Mururiye: Osmanlı’da dışarıdan alınan bir malın ülke içinde sarf edilmeyip başka bir ülkeye götürülmesi sırasında alınan verginin adıdır.
 • Avarız: Olağanüstü durumlarda toplanan vergi.
 • Vakayı Mısriyye: Osmanlı devleti sınırları içinde yayınlanan ilk Türkçe gazete.
 • Turnalar: Osmanlı ordusunda posta işlerine bakan görevlinin adıdır.
 • Yahya Kemal Beyatlı, Lale Devri ismini kullanan kişidir.
 • Ahmedi’nin Tarihi: Bilinen ilk Osmanlı tarihi kaynağıdır.
 • Napolyon: 3. Selim’e ilk yabancı bandoyu göndermiştir.
 • Revak: Yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışarı açılan üstü örtülü uzunlamasına mekandır.
 • Eyvan: Üç tarafı ve üstü kapalı bir tarafa avluya ya da diğer bir mekan açılan bölümün adıdır.
 • Yave: Devletin kayıp bir hayvan bulunduğunda sahibinden aldığı verginin adıdır.
 • Canavar Resmî: Gayrimüslimlerden alınan domuz vergisidir.

About the author

Merve

Türkiye'nin en büyük kadın bilgi platformunun 'Proje yöneticisi.'

Leave a Comment